Aktuality

Ředitelské volno

logo Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 1. října 2012 pro žáky naší školy volno. Všichni zaměstnanci školy budou na pracovišti, na ně se volno nevztahuje.

PLENÁRNÍ SCHŮZE

Vážení rodiče a přátelé ZŠ T. G. Masaryka Šardice, přijměte pozvání na PLENÁRNÍ SCHŮZI, která se koná 17. září 2012 v 17 hodin ve školní jídelně. Čěkají Vás nové informace o zaměření školy, koncepci vzdělávacího předmětu VZO a adaptačních pobytech jako nové formě školních výletů. Součástí programu bude přednáška Mgr. Evy Bartoníkové "Škola lásky v rodině" podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové.
Těšíme se na Vaši účast.
Odkaz na stránky PhDr. Jiřiny Prekopové.
V případě zájmu můžete kontaktovat Mgr. Evu Bartoníkovou na e-mailu EvaBartonikova@seznam.cz.

Děti pomáhají dětem

logo Na naší škole je zvykem pomáhat druhým. Nejprve to byl klokan v Zoo Hodonín, potom africká holčička Adama z Guiney, děti z Dětského oddělení v Nemocnici Kyjov a naposledy dvaceti měsíční Klárinka Slezáková ze Zlína, které lékaři zjistili po narození trombózu hlavních mozkových splavů. Klárince jsme během loňského školního roku sbírali vršky z PET lahví v rámci projektu Sedm barev duhy. Na začátku prázdnin paní učitelka Martina Králíková vršky předala Klárince a jejím rodičům. Rodiče vršky prodávají firmě na výrobu svíček a finanční částku využívají na kompenzační pomůcky a léčebné pobyty pro Klárku. Ve školním roce 2012 – 2013 pokračujeme ve sbírání vršků z PET lahví pro Klárku. Neváhejte a pomozte i vy sběrem vršků!

Školní výlet 4. a 5. třídy

Moderátorská show 3. a 4. třídy

TŘÍDNÍ AKADEMIE PRVŇÁČKŮ KE DNI MATEK

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Závěrečné cvičení na koních

Den Země

logo v pondělí 30.dubna se vydali žáci 2. třídy na koňském povoze na vyjížďku k vodní nádrži Zápověď. Obdivovali jsme úlovky rybářů, i když jsme je trochu rušili. Na závěr výletu jsme navštívili malé muzeum ve Stavěšicích. Zde nás mile přijal pan starosta Miroslav Fridrich. V muzeu se nám líbilo a užili jsme si i hry na průlezkách.
Poděkování patří i panu Válkovi, jeho kobylce Jiskře a Luďkovi Koláčkovi!

jednodenní zájezd do Vídně

logo Základní škola T. G. Masaryka pořádala pro své žáky, rodiče a ostatní dospělé dne 9. května jednodenní zájezd do Vídně. Po okružní jízdě městem následovala procházka středem města, prohlídka budovy Hundertwasserhaus. Prohlédli jsme si i zahradu zámku Schönbrunn. Na závěr jsme navštívili atrakce v Prátru. Výlet se velmi vydařil i díky krásnému počasí a perfektnímu výkladu průvodce.

Den matek

logo Den matek pro druháky proběhl letos netradičně na státním zámku Milotice. Děti i maminky si zahrály na princezny a v nádherných kostýmech si prohlédly zámek i zahradu. Akce se všem moc líbila a všichni jsme se dobře bavili.

DROGY KOLEM NÁS

logo Základní škola T. G. Masaryka Šardice pořádá pro širokou veřejnost přednášku na téma DROGY KOLEM NÁS Přednášku povedou pracovnice občanského sdružení KROK. Uvidíte krátký film ze života terapeutické skupiny v Kyjově. Přijďte v pondělí 21. května 2012 v 17 hodin do obřadního sálu Rezidence v Šardicích.

DOPRAVNÍ DEN – poděkování sponzorům

logo Ředitelství základní školy v Šardicích děkuje všem, kdo podpořili tradiční akci zaměřenou na prevenci bezpečnosti silničního provozu – dopravní den. Finančně se na této dopravně – preventivní akci podílel Jihomoravský kraj i místní podnikatelé. Finančními nebo věcnými dary přispěli Ing. Pavel Holešínský, firma DACOM – Ing. Dalibor Cichý, prodejna jízdních kol Kundrata Milotice, autoservis Belicar – pan Libor Belko, pan Ladislav Cápek, firma FIDES AGRO – Ing. Ivo Háp, pneuservis Josef Zajíc, firma Jan Míčka a Robin Dekař, Pekárna Gregorovičová, restaurace Sahara, prodej květin Jana Kalná, restaurace u Orla, firma Candyplus - Keith Dilworth, vinařství Maradová a Obec Šardice.
Co o naššem dopravním dnu napsaly noviny

…A UŽ CHYBÍ JEN ZLATO !

logo V pátek 4. května 2012 se ve Strážnici konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovaly dvě družstva ve složení Tomáš Blažek, Vojtěch Foltýn, Barbora Hlavinková a Eva Příkaská, ve starší kategorii pak Martin Marada, Daniel Sahrai, Magdalena Šťastná a Monika Mondová. Naši žáci museli prokázat znalosti z oblasti pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci, obstát v jízdě na dopravním hřišti a jízdě zručnosti. Poslední dvě disciplíny jim ztížily dešťové přeháňky. I přes silnou konkurenci se naši žáci umístili na velmi pěkných místech – mladší získali stříbrnou medaili, starší žáci bronzovou medaili. Gratulujeme !!!

Pálení čarodějnic

logo aneb FILIPOJAKUBSKÁ NOC data psáno 27. dubna 2012 započne průvodem od hospody U Alberta. Sraz čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií bude v 18:30. Vlastní akce proběhne na školním dvorku.
Plakát

Maraton čtení 17. 4.

logo Tento den prostory žákovské knihovny ožily četbou díla držitele Ceny Magnesia Litera 2012 za dětskou poezii pana Radka Malého. Z autorského čtení tohoto dopoledne si vyslechli mladí čtenáři tyto oceněné knihy: Nejkrásnější českou knihu v kategorii Knihy pro děti a mládež Šmalcova abeceda, nominovanou knihu František z kaštanu, Anežka ze slunečnic na Zlatou stuhu v kategorii Beletrie pro děti a mládež Cena ministryně školství za přínos k rozvoji dětského čtenářství v anketě Suk 2009 za knihu Kam až smí smích Cena Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež 2012 Listonoš vítr

Zubní ambulance plná legrace

logo Jak se starat co nejlépe o svůj chrup si pod odborným dohledem paní doktorky Jany Ferlikové vyzkoušeli naši nejmenší přímo v její ordinaci. Žádné slzičky, ale spoustu legračních zážitků s vrtačkou a novinky o čistění zoubků správnou technikou si prvňáčci odnášeli z návštěvy zubní ambulance, navíc si zde hravou formou zopakovali získané vědomosti z absolvované výuky zubního zdraví. Doma pak předávali při večerní hygieně nové poznatky svým rodičům a sourozencům.

DOPRAVNÍ DEN – všude dobře, ve svém nejlépe!

nahled fotky Vážení rodiče, přijměte pozvání na slavnostní otevření dopravního hřiště a tradiční bezpečnostní akci DOPRAVNÍ DEN – všude dobře, ve svém nejlépe!, která se koná ve středu 25. dubna 2012 na fotbalovém hřišti. Slavnostní zahájení je v 8.00 hodin. Můžete se opět těšit na velké překvapení.
Pozvánka
Harmonogram
Kompletní informace
Žádost podnikatelé
Dotace z JMK

VÝSLEDKY SBĚRU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

nahled fotky Vážení rodiče, milí žáci, zkrátka všichni, kdo jste se na letošním sběru starého papíru podíleli. S potěšením vyhlašujeme celkové výsledky sběru starého papíru za tento školní rok. Při podzimním sběru jsme nasbírali celkem 15140 kg a utržili tak 22 212 Kč. Při nedávném předvelikonočním sběru to bylo 9840 kg za 17 732 Kč.

Celkem 24 980 kg papíru = 39 854 Kč.

Za těmito čísly stojí obrovské úsilí na jedné straně a titěrná práce na straně druhé. Kdo mohl, přispěl ve větší míře - na tomto místě se sluší poděkovat firmám Neoklas, a.s. a Dacom Pharma, s.r.o.
Za pochvalu jistě stojí také vzorně připravené, svázané a roztříděné balíčky, které přinesli žáci spolu s rodiči.

Ze získaných peněz jsme vyčlenili částku 10 000 Kč, kterou jsme věnovali dětskému oddělení Nemocnice Kyjov na nákup váhy, hraček a her pro hospitalizované děti.

Souhrnná tabulka
Nejlepší sběrači

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Rada obce Šardice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy T.G.Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace.
Kompletní informace

Březen měsíc čtenářů

Družinový karneval

VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA

logo Žákovská samospráva pořádala v pátek 17.2.2012 ve školní tělocvičně VALENTÝNSKOU DISKOTÉKU Začátek byl v 17:30 hodin, ukončení ve 20 hodin. Vstupné 10.- Kč. Bylo zajištěno drobné občerstvení – nealko nápoje, sladkosti. Všem co s přípravou diskotéky pomáhali žákovská samospráva děkuje!

Dětský ples

V neděli 26. úhora 2012 proběhl Dětský ples, který se konal v Hale u Orla od 14 do 17 hodin. Na plese vystoupily mažoretky Rošťandy a žáci 9. a 8. třídy se slavnostním předtančením. Program zajišťovala profesionální agentura Koráb.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ

logo Základní škola T. G. Masaryka Šardice oznamuje rodičům dětí narozených v době od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a dětí s odkladem školní docházky z minulého roku, že zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2012/2013 se uskuteční ve středu 25. ledna 2012 od 13.00 do 17.00 hodin. Přineste s sebou přezůvky a rodný list dítěte.
Pozvánka na zápis

Pozvánka

Vánoční a novoroční přání

DOTAZNÍK OBECNÍ KNIHOVNY

logo Vedoucí Obecní knihovny v Šardicích, paní Marie Olšerová se obrátila na žáky výběrového semináře mediální výchova s prosbou o pomoc se sestavením dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření by měly odhalit příčiny malé návštěvnosti obecní knihovny, nabídnout nové pohledy na zkvalitnění činnosti. Poskytujeme na školních stránkách knihovně prostor a obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci a vyplnění dotazníku. Elektronicky můžete dotazník vyplnit zde.
V tištěné podobě bude k dispozici v Obecní knihovně Šardice. Dotazník je anonymní. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do označených schránek, které najdete na několika místech v obci: vestibul základní školy – u jídelny, OÚ Šardice, potraviny COOP – Obchodník a Obecní knihovna Šardice.
Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 20. 2. 2012. Tímto datem sběr dotazníků končí a bude zahájeno vyhodnocování získaných informací a postřehů.
Děkujeme za Vaše odpovědi, za trpělivost a čas, který tomuto dotazníku věnujete. Vaše podněty budou přínosem pro zlepšení a zkvalitnění služeb knihovny v naší obci a možná také podnětem pro Vás k její návštěvě.

Předvánoční čas v I. třídě

MEZINÁRODNÍ PROJEKT COMENIUS

logo V letech 2008 – 2010 byla naše škola zapojena do mezinárodního projektu Comenius s názvem Jedna Evropa – mnoho kultur. Spolu s dalšími jedenácti základními školami z různých zemí Evropy jsme zpracovávali témata týkající se naší obce, její historie a tradic. V současné době plánujeme nový projekt. Se školami ze 14 zemí Evropské unie jsme se rozhodli spolupracovat následující dva roky na projektu Pestré umělecké kořeny, ale společné kulturní dědictví. Jeho koncepci budeme upřesňovat během Přípravné návštěvy, kterou organizuje naše škola od 28. listopadu do 2. prosince 2011. Zúčastní se jí 15 učitelů z Francie, Španělska, Velké Británie, Polska, Rumunska, Řecka a Holandska. Zahraniční přátele uvítá ředitelka školy Zuzana Kopecká a starostka naší obce Blažena Galiová. Seznámí se s výukou a vzděláváním v naší základní škole, mateřské škole a navštíví Rezidenci. Schůzka bude převážně pracovní, má sloužit k vzájemnému seznámení účastníků projektu a sepsání žádosti o grant, která bude zaslána Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy.

PRO RODIČE A VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

Přihláška na SŠ do oborů, kde se koná talentová zkouška, se musí řediteli SŠ odevzdat do 30. listopadu!

Prevence rakoviny děložního čípku

nahled fotky Srdečně vás zveme na přednášku k prevenci rakoviny děložního čípku, která se uskuteční v úterý 25. října 2011 v 19 hodin v hudebně základní školy.

Putování za pokladem

Amosovy žačky

nahled fotky Slavnostní zahájení výstavy fotografií studentek Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jejich učitele Josefa Strubla proběhlo 20. 10. 2011 v 17 hodin. Na vernisáži zahrál Kamelot Junior, úvodní slovo měl PaedDr. Josef Strubl. Výstava potrvá do začátku prosince, jste srdečně zváni.

Pozvánka

Sběr starého papíru

nahled fotky Žákovská samospráva základní školy oznamuje, že sběr starého papíru proběhne v úterý 25. října od 12 do 17 hodin na školním dvorku. Sběr připravte roztříděný a svázaný. Můžete využít možnost nechat sběr před svými domy, během odpoledne bude obcí projíždět malotraktor a sběr svážet. Děkujeme.

Velké říjnové společné čtení

RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE

Víte, jaká rizika číhají na Vaše děti na internetu? Myslíte si, že jsou vaše děti v bezpečí, když komunikují se svými „přáteli“ přes chat, ICQ, Skype, Facebook? Dozvíte se, co se skrývá pod pojmy kyberšikana, kybergrooming, sexting. Přijďte v úterý 27. září 2011 v 18 hodin do hudebny základní školy. Více informací také na webových stránkách www.e-bezpeci.cz.
Plakát

INDIÁNSKÁ STEZKA

nahled fotky V sobotu 10. 9. 2011 soutěžila v okolí haluzické hájenky téměř stovka dětí v tábornických dovednostech. Uskutečnilo se zde republikové kolo Indiánské stezky. Účast v této soutěži už neodmyslitelně patří k naší škole. Oblastní kolo bylo v červnu. Všechny naše 3 hlídky tam zvítězily a postoupily do republikového kola. Jejich výsledky v republikovém kole snad nepotřebují komentář:
Nejmladší chlapci (3.třída)
3. místo : Adam Šťastný a Ondřej Krša
4. místo: Josef Červínek a Kristián Ilčík
Mladší chlapci (6. třída)
2. místo: Michal Kolařík a Jakub Valda
V loňském roce tito chlapci ve stejné kategorii obsadili 6. místo. Radost nám udělalo i družstvo dorostenců Mirek Novotný a Radek Vlašic, kteří obsadili 2. místo. Chlapcům gratulujeme a přejeme jim chuť do soutěžení a učení i v příštím roce!!!!!

Vyhlášení voleb do Školské rady při ZŠ T. G. Masaryka Šardice

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Volby se budou konat v pondělí 19. 9. 2011 ve školní jídelně od 16.30 do 18.30 hodin. V tentýž den od 17 hodin proběhne plenární schůze, po které se budou konat rodičovské schůzky.
Kompletní informace o volbách do Školské rady
Kandidáti navrženi do Školské rady
Výsledky voleb do Školské rady

Zahradní slavnost

V pátek 2. 9. 2011 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná školní zahrada. Zahradní slavnost zahájily žákyně 5. ročníku tanečním vystoupením. Slavnostní přestřižení pásky provedla žákyně naší školy s jménem květiny – Violka Cápková. Během odpoledne si děti s rodiči prohlédli zahradu a vyzkoušeli si hry na připravených stanovištích. Zahradní slavnost ukončil svým vystoupením folklorní kroužek za doprovodu Staroratíškovské cimbálové muziky. Popřejme zahradě, aby vzkvétala do krásy a měla jen ukázněné žáky, kteří budou o ni pečovat a ne ji ničit.
fotogalerie
© Základní škola Šardice 2006-2008